Glastuinders positiever gestemd

Onder glastuinders is in het eerste kwartaal van 2015 de stemming zowel over de huidige situatie op het bedrijf als het vertrouwen dat ze hebben op de middellange termijn toegenomen. Voor opengrondstuinders is de stemming nog niet verbeterd, maar is het vertrouwen in de lange termijn wel gestegen. Dat blijkt uit de jongste Agro Vertrouwensindex van LEI Wageningen UR.

De stemming onder boeren en tuinders wordt in hoge mate bepaald door de oogst, opbrengstprijzen, kosten, beleid en calamiteiten. De lage energieprijzen in het eerste kwartaal hebben waarschijnlijk een grote rol gespeeld in de hoofden van de tuinders.

Glastuinbouw
Glastuinders zijn vooral positief over de afgenomen kosten. Deze worden voor het eerst sinds de start van de Agrovertrouwensindex in 2012 als positieve factor in de bedrijfsvoering gezien. Omdat ook de opbrengstprijzen een positiever oordeel kregen, is de index voor glastuinders, die een jaar terugkijken, voor het eerst boven het nulpunt uitgekomen.

Opengrondstuinbouw
Onder opengrondstuinbouwbedrijven is de stemming voor de derde keer op rij gedaald en staat nagenoeg op nul. Dit betekent dat het aantal ondernemers dat positief over de huidige bedrijfssituatie denkt, zo goed als gelijk is aan de groep ondernemers die daar negatief tegenaan kijkt. Terugkijkend op het afgelopen jaar is met name de productie toegenomen en werden de kosten in de hand gehouden.

Lange termijn
Over de situatie op hun bedrijf over twee of drie jaar zijn tuinders positiever gestemd dan in de vorige meting. Voor 2015 vestigen veel agrariërs hun hoop op betere prijzen en een hogere productie, wat ook invloed heeft op de verwachting over twee of drie jaar. De kosten zullen volgens hen slechts beperkt toe gaan nemen.