Goed nieuws voor aardwarmteprojecten: regeling GO ETFF is open

Goed nieuws voor ondernemers met plannen voor een aardwarmteproject: de nieuwe regeling GO ETFF is sinds 1 augustus officieel geopend. Met de GO ETFF komt in 2017 in totaal €100 miljoen beschikbaar voor projecten die zijn gericht op energietransitie in ’nog niet volwassen’ deelmarkten, waaronder geothermie.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de regeling op 31 juli in de Staatscourant laten publiceren Wie van de regeling gebruik wil maken, kan dat doen via de website van de beheerder van de GO ETFF, het Nederlands Investerings Agentschap (NIA). De regeling heet voluit Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO ETFF) en is bedoeld om projecten die voorheen niet financierbaar waren door een tekort aan risicodragend vermogen, nu wél doorgang te kunnen laten vinden.

Vanuit de GO ETFF kan maximaal €80 miljoen aan overheidsgarantie worden verstrekt voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie en/of energiebesparing. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld aardwarmteprojecten, maar ook projecten op het terrein van energiebesparing, energieopslag en biomassa. De garantie geldt voor achtergestelde leningen die verstrekt kunnen worden door Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) en de Nederlandse Waterschapsbank.

Maximaal €25 miljoen per project
De garantie – die marktconform is geprijsd – is niet volledig, maar dekt maximaal 80% van de achtergestelde lening. De garantie kan worden verstrekt voor achtergestelde leningen van minimaal €750.000 en maximaal €25 miljoen per project. Leningen en garanties verstrekt via de GO ETFF hebben een looptijd van maximaal vijftien jaar. Projecten moeten minimaal 30% risicodragend vermogen en 70% vreemd vermogen in zich hebben. De ondernemer – of groep ondernemers – brengt zelf minimaal 50% van het risicodragend vermogen in (met inbegrip van eventuele financiering door derde partijen). De lening via de GO ETFF bedraagt maximaal 50% van het risicodragend vermogen van de projectinvestering.

Aanvragen GO ETFF
Aanvragen voor garantstelling via de GO ETFF verdeelt het NIA op volgorde van binnenkomst. Jaarlijks zal een subsidieplafond voor de GO ETFF worden gepubliceerd. In 2017 bedraagt dat €40 miljoen en in 2018 eveneens €40 miljoen. De GO ETFF wordt in 2019 geëvalueerd. Aanvankelijk zou de regeling – die vorig jaar al door minister Kamp werd aangekondigd – per 1 juni open zijn gegaan, maar het wachten was op toestemming van Brussel. Aanvragen voor de GO ETFF kunnen via de website van de NIA worden gedaan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties