Green Deal brengt restwarmte Tata Steel naar Aalsmeer dichterbij

De levering van restwarmte door Tata Steel in IJmuiden naar glastuinders in de regio Aalsmeer komt dichterbij nu het ministerie van Economische Zaken (EZ) op 11 november een Green Deal over een warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam heeft gesloten met 26 partijen, waaronder LTO Noord Glaskracht, Greenport Aalsmeer en Ocap.

Bedoeling is in 2040 te komen tot een groot regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer, waarmee 400.000 woningen kunnen worden verwarmd. In de Green Deal is afgesproken dat EZ € 330.000 bijdraagt aan het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Tata Steel
Onderdeel van het plan is de levering van restwarmte van 70º tot 75ºC door Tata Steel in IJmuiden via de leiding ’Westerwarmte’ naar Greenport Aalsmeer, voor de verwarming van 324 ha vooral onbelichte kassen in met name Rijssenhout, Kudelstaart, De Kwakel en Haarlemmermeer.

Tuinders zullen echter alleen op restwarmte overschakelen als er ook inkoop van externe CO2 mogelijk is. Vandaar dat er in de greenport gewerkt wordt aan een aansluiting op het CO2-netwerk van Ocap per 2016. Mogelijk is de afvalverbrandingsinstallatie AEB – die op 1,5 km van de OCAP-leiding ligt – een tweede CO2-bron. Daarnaar loopt momenteel onderzoek.