Greenpeace vraagt totaalverbod op neonicotinoïden

Greenpeace vraagt een totaal verbod op alle neonicotinoïden. Deze gewasbeschermingsmiddelen zijn gevaarlijk voor veel meer diersoorten dan alleen honingbijen, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Sussex. Toelatingsinstantie Ctgb neemt binnenkort een besluit over de voorwaarden waaronder de middelen zijn toegelaten.

De Universiteit van Sussex heeft op verzoek van Greenpeace honderden nieuwe wetenschappelijke studies bestudeerd die sinds de instelling van een gedeeltelijke Europees verbod op de stoffen imidacloprid, clothianidine, en thiamethoxam zijn gedaan. De onderzoekers stelden vast dat de middelen niet alleen gevaarlijk zijn voor honingbijen, maar ook voor hommels, vlinders en waterinsecten. Bovendien zijn er schadelijke effecten op natuurlijke voedselketens.

Het rapport van Greenpeace is naar buiten gebracht op het moment dat de Europese besluitvorming rond neonicotinoïde eraan komt. Herman van Bekkem, campagneleider Landbouw bij Greenpeace Nederland: „Water en milieu in Nederland zijn erg vervuild met deze gevaarlijke stoffen, waarvan het steeds duidelijker wordt dat ze zorgen een ecologische ramp. Koplopers in de Nederlandse landbouw laten zien dat duurzame voedselproductie prima zonder het gebruik van deze giftige bestrijdingsmiddelen kan. Ook een aantal grote supermarktketens neemt hun verantwoordelijkheid in het terugdringen van middelen. Het is nu aan staatssecretaris Van Dam van landbouw om samen met zijn Europese collega’s te zorgen voor een totaal verbod op het gebruik van neonicotinoïden.”

De EU beperkte het gebruik van clothianidine, imidacloprid en thiamethoxam in mei 2013, op basis van een beoordeling van Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). EFSA bevestigde destijds de giftigheid van deze bestrijdingsmiddelen voor honingbijen. Een deel van de beoordeling kon niet gemaakt worden, en daarom vroeg EFSA de fabrikanten van de middelen verdere informatie aan te leveren. Op basis van deze industriestudies, bevestigde EFSA in november 2016 dat alle (nog toegestane) gebruik van imidacloprid en clothianidine een groot risico is voor bijen, of dat een groot risico niet kan worden uitgesloten.