Greenport Aalsmeer maakt afspraken over huisvesting arbeidsmigranten

De komende vier jaar moeten er in de greenport Aalsmeer 1.700 plaatsen komen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Dat hebben gemeenten in de greenport onlangs afgesproken met onder meer woningcorporaties en uitzendbureaus.

De nieuwe huisvestingsplaatsen zijn nodig ter vervanging van huisvesting in panden en/of plekken waar dat – zelfs na eventuele aanpassingen – niet mag. Daarnaast verwacht de greenport dat telers de komende jaren meer behoefte hebben aan arbeidsmigranten.

Goed beheer
Uit het ’Convenant Regio Greenport Aalsmeer inzake huisvesting van Europese arbeidsmigranten in de periode 2013–2018’ blijkt dat huisvesters en huisvestende werkgevers zich verplichten tot een goed beheer van de huisvesting. Zo moet er te allen tijde een beheerder bereikbaar zijn die bij calamiteiten handelend kan optreden en moeten omwonenden zorgvuldig ingelicht worden over het gebruik en beheer van de huisvestingslocatie.

De afspraken zijn onder meer ondertekend door: de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Uithoorn en door enkele woningcorporaties en uitzendbureaus.