’Greenport Aalsmeer staat op de kaart bij provincies, metropoolregio, Den Haag en Brussel’

Greenport Aalsmeer staat op de kaart bij provincies, de metropoolregio Amsterdam, de Haagse politiek en Brussel. Het is een van de behaalde doelen waar Ad Verburg trots op is en waaraan hij met de Stuurgroep Greenport Aalsmeer de afgelopen jaren hard gewerkt heeft. Op 23 april neemt hij officieel afscheid als wethouder van Economische Zaken van de gemeente Aalsmeer en als lid van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer.

Verburg was namens het CDA twintig jaar actief in de Aalsmeerse gemeentepolitiek, achtereenvolgens als fractieassistent, raadslid en als wethouder. Die laatste functie oefende hij acht jaar lang uit. Verburg – die voordat hij wethouder werd in diverse (leidinggevende) functies in de sierteelt actief was en ook een eigen exportbedrijf had – was sinds 2010 lid van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer, eerst als trekker voor Onderwijs en de laatste tijd als trekker van Kennis en Innovatie.”

Ad Verburg neemt op maandag 23 april officieel afscheid als wethouder Economische Zaken van Aalsmeer en als lid van de Stuurgroep Greenport Aalsmeer. Van 16:00 tot 18:30 uur is er een afscheidsreceptie in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer. Foto: Greenport Aalsmeer

Waar ben je trots op?
„De afgelopen jaren heeft de Greenport Aalsmeer zich wel bewezen door zich samen met alle partijen in te zeten om projecten en doelen verder te helpen. Daardoor staat Greenport Aalsmeer heel goed op de kaart bij provincies, de Metropoolregio Amsterdam, Den Haag en Brussel. Greenport Aalsmeer is hét wereldhandelscentrum van bloemen en planten. Meer dan vijftigduizend mensen hebben hier een fulltime baan in de bedrijfsketen van bloemen en planten. Zij realiseren met elkaar een jaarlijkse omzet van ruim €5,6 miljard. Daarnaast zijn tal van bedrijven nodig om de sierteelt te helpen in de keten van ‘het zaadje tot aan de consument’. Ook zorgt de sierteelt voor veel werkgelegenheid. Zo heeft Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP) in 2017 ruim honderd werkzoekenden aan een werkplek geholpen bij bedrijven in de greenport, als logistiek medewerker, kwekerijmedewerker of boekettenmaker.”

Waarom zijn kennis en innovatie zo belangrijk?
„Innovatie is essentieel voor het bedrijfsleven in de Greenport Aalsmeer om de wereldwijde concurrentie voor te blijven. We willen zorgen voor een optimale aansluiting tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, waardoor het bedrijfsleven sneller innoveert. De greenport gebruikt een Europese subsidie van €3,7 miljoen om kennis van kennisinstellingen door te zetten naar ondernemers. Dat gebeurt via het Green Innovation Cluster, dat bestaat uit zes kennisinstellingen – waaronder TNO, de universiteiten van Amsterdam, Delft en Wageningen – en dertig ondernemers.”

Kun je voorbeelden noemen van innovaties?
„Een mooi voorbeeld is NederVanille. Er is een groeiende vraag naar natuurlijk geproduceerde inhoudsstoffen, waaronder vanille. Een kleine groep telers is samen met Wageningen Universiteit aan de slag gegaan om de kennis rondom de teelt van vanille met elkaar uit te wisselen. Met groot succes: marktpenetratie van in Nederland geteelde vanille is dichterbij dan ooit. Verder werkt Greenport Aalsmeer aan Blooming Cities, waarbij het de bedoeling is om bijvoorbeeld architecten bewust te maken van het effect van groene daken op klimaatadaptatie. Kun je groen inzetten als stofvanger, voor geluidsreductie of als isolatie tegen hitte?”

Welke resultaten heeft de greenport de afgelopen tijd behaald?
„In 2017 lag de focus op de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. Die gaat over herstructurering van verouderde glastuinbouwgebieden, over ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van kansrijke en nieuwe tuinbouwgebieden. Ook is veel energie ingezet op het stimuleren van innovaties en op duurzame warmte en CO2.”

Wat is er op het gebied van onderwijs bereikt?
„De sierteeltregio vindt dat we niet zonder het groene onderwijs kunnen, dus we zijn enorm blij met de samenwerking tussen het Wellantcollege, Inholland, de Amsterdam Economic Board en de Greenport Aalsmeer. Ook diverse universiteiten zijn aan de greenport verbonden. Zo werd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam in 2016 de Amsterdam Green Campus opgericht, een kennis- en innovatieplatform waarbij onderzoekers, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan vernieuwingen binnen de groene sector.”

Waar werkt de greenport aan op het gebied van duurzaamheid?
„Op het gebied van Duurzaamheid werkt Greenport Aalsmeer hard aan CO2- en Warmtenetten. In 2018 komt het CO2-net al naar het glastuinbouwgebied PrimA4a in Rijsenhout. Greenport Aalsmeer onderzoeken de mogelijkheid om dat door te trekken naar Aalsmeer en De Kwakel. Onze wens is een netwerk om de CO2 die wordt uitgestoten bij de nabijgelegen industrie naar de tuinbouw te leiden. Dan hoeven wij daar geen gas meer voor te verstoken, wat een grote winst is voor het klimaat, maar zeker ook financiële besparing oplevert. Hetzelfde geldt voor warmte. Diezelfde industrie produceert veel warmte. Als die restwarmte benut kan worden zetten we grote stappen op weg naar duurzame glastuinbouw.”

En hoe zit het met de bereikbaarheid van de greenport?
„Vorig jaar zijn voorbereidingen getroffen voor de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer, zodat in 2018 de schop de grond in kan. Naast de hoofdingang van het veilinggebied, komt een extra ingang en aan de achterkant komt een uitgang. Dat worden enorm snelle aansluitingen op de N201. Het is voor de leefbaarheid en veiligheid belangrijk om het veilingverkeer zo snel mogelijk uit Aalsmeer op de uitvalswegen te krijgen.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties