Greenport Westland-Oostland wil nieuwe markten aanboren

Het tuinbouwbedrijfsleven in Greenport Westland-Oostland concentreert zich de komende decenia op het aanboren van nieuwe markten in het buitenland. Dat blijkt uit de Bedrijfslevenvisie 2030 van de Greenport Westland-Oostland.

Bestuursvoorzitter Fred van Heijningen van Rabobank Westland (op de foto: links) overhandigde de visie gisteren aan enkele leden van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Greenport Westland-Oostland wil in 2030 de eerste greenport zijn die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstof. Ook zal er emissieloos geteeld worden.

Lokale productiebedrijven
Qua afzet wil de greenport niet alleen siergewassen en voeding exporteren die in Nederland zijn geteeld. Bedrijven gaan ook lokale productiebedrijven in afzetgebieden opzetten. Met Nederlandse innovaties en expertise kunnen zo ter plekke onder lokale omstandigheden goede producten geteeld en bij de consument gebracht worden.

Financiering
Ook in 2030 zal de financiering van individuele bedrijven nog veelal plaatsvinden door banken. Er zullen echter ook alternatieve financieringsvormen zijn, zoals kredietunies en crowdfunding. Zwaartepunt van de financiering van kennis en innovatie en de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties ligt bij consortia van bedrijfsleven, financiële instellingen zoals banken, kredietunies en pensioenfondsen en bij kennisinstellingen.