Greenports vragen rijkssteun voor herstructurering

Staatssecretaris Dijksma (EZ) moet de herstructurering van verouderde glastuinbouwgebieden niet overlaten aan provincie, gemeente en bedrijfsleven. Bovendien moet ze met ondersteuning vanuit het rijk komen. Die oproep doen de greenports in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Volgens de greenportoverheden en het greenportbedrijfsleven is er een stevige impuls vanuit het rijk nodig om te komen tot noodzakelijke modernisering van het teeltareaal in de glastuinbouw. In haar beleidsbrief Tuinbouw schenkt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) de nodige aandacht aan productietechniek, innovatie, werkgelegenheid en export, maar steun aan de modernisering van het teeltareaal ontbreekt.

„Dat is onvoldoende”, zegt de Westlandse burgemeester Sjaak van der Tak, die ook voorzitter is van de overheden vertegenwoordigd in Greenport Holland. „Wij kunnen dit niet alleen, daarvoor staat er te veel op het spel. De greenports verdienen een gelijke behandeling als de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven.”

Nationaal belang
Ook Loek Hermans, boegbeeld van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en voorzitter van het in Greenport Holland vertegenwoordigde bedrijfsleven, vindt dat voor een sector met zo’n groot nationaal belang een gezamenlijke inspanning van alle partijen nodig is. „De modernisering in ruimtelijk perspectief vraagt om coördinatie en een stevige impuls.”