Groen licht voor Gelderse verplaatsingsregeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 27 mei groen licht gegeven voor de verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven. De subsidieregeling zal per 1 juni opengaan. Een teler kan maximaal € 1 miljoen subsidie aanvragen.

De verplaatsingsregeling is open van 1 tot en met 30 juni 2014 (0.00 uur). Het is een zogeheten tenderregeling. In de praktijk betekent dat onder meer dat hoe groter het aantal vierkante meters glas is dat wordt verplaatst naar een glastuinbouwconcentratiegebied, hoe groter de kans op een bijdrage.

In totaal is voor de regeling € 4,4 miljoen beschikbaar. Gelderland maakt voor de tweede keer gebruik van een tender met een vaste openstellingstermijn.

’Mooier landschap’
Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: „Deze verplaatsingsregeling zorgt voor toekomstbestendige duurzame bedrijven. Het concentreren van bedrijven levert schaalvoordelen op voor transport, logistiek en de verkeersontsluiting. Bovendien maakt het collectieve energiesystemen mogelijk. Daarnaast dragen we bij aan een mooier landschap, omdat we oude kassen opruimen die niet meer in gebruik zijn.”

Meer informatie over het aanvragen van de verplaatsingsubsidie vindt u hier.