Groen licht voor nieuw Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen

Er is een nieuw Fonds Kleine Toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Eind 2015 werd de laatste horde in de definitieve vaststelling van zo’n Fonds genomen. Toen werd duidelijk dat de Europese Commissie geen bezwaren heeft tegen de subsidieverstrekking.

Het fonds heeft een looptijd tot en met 31 december 2019 en beschikt over € 400.000 per jaar. De eerste aanvraagronde sluit 14 februari 2016.

Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de toelatinghouders en de overheid en biedt financiële ondersteuning voor de toelating van chemische en groene gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor kleine toepassingen.

Dat die behoefte er is, blijkt uit het fonds over de jaren 2009 tot en met 2013. In die periode werden circa 84 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van € 1,9 miljoen.

Zorgen over effectief middelenpakket
De komst van het nieuwe fonds komt op een moment dat de zorgen over een effectief pakket chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen groter zijn dan ooit. Geïntegreerd telen kan alleen met de zekerheid van de gerichte inzetbaarheid van correctiemiddelen. Bovendien kunnen toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen voor kleine teelten en toepassingen alleen maar bestaan als er ook toelatingen zijn in grote teelten. Maar ook in de grote teelten nemen de zorgen over effectieve gewasbeschermingsmogelijkheden toe.

Het fonds wordt voor de helft gevuld uit een financiële bijdrage van het ministerie van Economisch Zaken, een kwart door de primaire sector en een kwart uit een financiële bijdrage van Nefyto.