Groente- en fruittelers krijgen steun

  Groente- en fruittelers krijgen financiële steun van de Europese Unie ter compensatie van gederfde inkomsten door de Russische boycot.

  Dit is de uitkomst van een vergadering op het hoogst ambtelijke niveau in Brussel die donderdag 14 augustus heeft plaatsgevonden. Groente- en fruittelers krijgen, mede dankzij de druk van de Nederlandse overheid, geld uit een fonds van de EU dat is bedoeld om verstoringen van de markt op te vangen. In het fonds zit €400 miljoen.

  Maandag 18 augustus wordt duidelijk welke maatregelen de Europese Commissie neemt.

  Schade veel hoger

  Volgens LTO Nederland ligt de schade voor Nederlandse groente- en fruittelers veel hoger dan de €527 miljoen die het CBS heeft berekend. Veel groente en fruit wordt via Litouwen naar Rusland geëxporteerd en is niet meegenomen in de berekeningen. Daarnaast is er nog indirecte schade door prijsval. LTO komt later vandaag nog met een eigen berekening.

  LTO-voorzitter Albert-Jan Maat pleitte gisteren in Brussel als voorzitter van de COPA, de Europese boeren en tuindersorganisatie, voor steun aan Europese kwekers van minstens €1 miljard extra. Daar komt – naast over het gebruik van het fonds van de EU – maandag een besluit over.

  Brief van LTO

  Woensdag 13 augustus drongen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland met het oog op de vergadering in Brussel in een brief aan staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma aan op Europese en nationale maatregelen voor ondernemers die disproportioneel door de Russische boycot worden getroffen.

  Volgens de ondernemingsorganisaties moet de schade die ontstaat door de sancties niet onderschat worden en zal er zonder nader ingrijpen sprake zijn van onevenredige gevolgen voor de getroffen sectoren, die met name vanwege prijseffecten zeer substantieel kunnen worden.

  Lange termijn

  De organisaties voorzien ook schade op de lange termijn doordat Rusland nu geboycotte producten uit andere landen zal halen en daardoor zullen die landen voet aan de grond krijgen in Rusland.

  VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland stellen in de brief aan Dijksma dat er snel volumemaatregelen moeten komen voor de land- en tuinbouwsectoren waarin nu de grootste prijseffecten optreden. Dat kan door een deel van de productie uit de markt te nemen waarbij de kosten voor de helft voor rekening komen van de EU en voor de helft van de telers zelf.

  Flankerende maatregelen zouden verder kunnen bestaan uit garantieverlening op de kredietverlening, invoering van een deeltijd-WW en soepeler betalingsregelingen met de fiscus. Verder pleiten ze voor promotie van de getroffen producten.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij