Grondaankoop miljoenenstrop voor Lansingerland

Glastuinbouwgemeente Lansingerland staat een miljoenenstrop te wachten vanwege onverstandige grondaankopen in het nieuw te ontwikkelen kantoren- en bedrijvenpark Bleizo.

Dat schrijft de Rekenkamer Lansingerland, een door de gemeenteraad ingesteld onafhankelijk orgaan, in een onlangs verschenen rapport.

College en gemeenteraad hebben volgens de rekenkamer „begin 2008 op basis van onvolledige informatie, zonder marktonderzoek en onder hoge tijdsdruk, besloten risicovol deel te nemen in Bleizo”. Doordat de gemeente de aangekochte gronden nauwelijks verkocht krijgt, moet er de komende jaren rente worden betaald, wat Lansingerland miljoenen gaat kosten.

In een reactie – opgenomen in hetzelfde rapport – ontkent het college van B & W dat de besluitvorming over deelname aan Bleizo onzorgvuldig is geweest.

Greenport
Bleizo moet een kantoren- en bedrijvenpark langs de A12 worden, op de grens van Lansingerland en Zoetermeer. Er zou een nieuw station moeten komen, maar ook een World Greenport Center (WGC). Dit WGC zou een plek moeten worden waar kennis, belangen, productie en handel elkaar kunnen vinden. Bleizo zou versterkend moeten werken op de plannen voor een ’bloemenstation’ in Bleiswijk.