Hagelunie steunt IRISS-project

Stichting Hagelunie steunt het project IRISS, dat een verbetering van rozenbosmachines nastreeft. Belangrijk onderdeel wordt nieuwe cameratechniek.

IRISS staat voor Intelligent Rozen Inspectie- en Sorteer Systeem. Het is een initiatief van telers, LTO Glaskracht Nederland en fabrikant 4MT uit Moerkapelle. Stichting Technologiefonds Tuinbouw zegde al € 200.000 risicodragende lening toe om de ontwikkeling van nieuwe sorteer-/cameratechnieken op alle typen rozenbosmachines mogelijk te maken. De Stichting Hagelunie ondersteunt het project nu ook met € 100.000. Voorwaarde daarbij is dat er geen octrooien en/of patenten worden aangevraagd. De resultaten van de ontwikkeling moeten vrij beschikbaar zijn voor de sierteeltondernemers in Nederland.

Stichting IRISS
Voor het project wordt een stichting IRISS opgericht, die het project vanuit de telers monitoort en tevens fungeert als klankbordgroep. Het bestuur van deze stichting zal bestaan uit telers uit groep die destijds het initiatief nam voor IRISS, LTO Glaskracht Nederland en 4MT. De fabrikant uit Moerkapelle is bereid de ontwikkeling voor te financieren met gebruik van de verstrekte risicodragende lening en subsidie. Telers tekenen op vrijwillige basis in met voorfinanciering op het project. 4MT gaat een eigen service organisatie opbouwen om 24/7 service en onderhoud te kunnen leveren.

In december 2014 zal een prototype beschikbaar zijn om de eerste fase van IRISS te testen op een bosmachine en geschikt te maken tot een verkoopbaar product.