Handboek over Het Nieuwe Telen gepresenteerd

Het handboek ’De basisprincipes van Het Nieuwe Telen’ is op 19 november officieel gepresenteerd aan de glastuinbouw. Met de uitgave – die zowel in boekvorm als digitaal verkrijgbaar is – krijgen telers een compleet overzicht van de achtergronden van HNT en de ervaringen die er de afgelopen jaren mee zijn opgedaan.

Het handboek werd in opdracht van het innovatieprogramma Kas als Energiebron geschreven door drie onderzoekers die aan de basis van HNT stonden: Peter van Weel (Wageningen UR Glastuinbouw), Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management) en Peter Geelen (Plantmonitoring.NL).

Gids, naslagwerk en inspiratiebron
Bij het volgen van een cursus over HNT kan het handboek volgens de samenstellers als gids worden gebruikt. Ook dient het als naslagwerk voor telers en teeltadviseurs bij het toepassen in de praktijk en als inspiratiebron voor onderzoekers en alle andere belangstellenden om samen verder te bouwen aan de kennisbasis van HNT.

Het handboek is via dit aanmeldformulier digitaal (gratis) of in gedrukte vorm (€ 25) te bestellen.

De eerste exemplaren van het handboek HNT werden op 19 november in ontvangst genomen door gerberateler Aad Zuijderwijk van Zuijderwijk en Witzier en Mark van der Werf, bedrijfsleider bij GreenCo, producent van snacktomaten. Op de foto v.l.n.r.: Peter Geelen (auteur), Aad Zuijderwijk en Mark van der Werf, Jan Voogt (auteur) en Peter van Weel (auteur).