Handel en veiling blij met directe aansluiting A44

De bloemen en plantenhandelaren en FloraHolland tonen zich verheugd dat er een start is gemaakt met de aanleg van de directe aansluiting van veiling Rijnsburg op de A44.

Dat werd aan het eind van de ochtend duidelijk toen de officiële openingshandeling van de werkzaamheden werden verricht. Afgelopen maandag was de eerste schop reeds in de grond gegaan voor archeologisch onderzoek. Medio 2016 moet de aansluiting klaar zijn; de deadline voor de aannemer ligt in oktober van dat jaar.

Voorzitter van VGB, Herman de Boon, gaf aan dat veilcentra steeds meer handelscentra worden en dat de handelaren daarom ook hun verantwoordelijkheid hebben genomen en hebben meebetaald aan het project. „De bereikbaarheid van Rijnsburg en het belang om snel te leveren zijn dermate belangrijk dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en mee betalen. De tijdspanne voor de handel is krap, dus het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk kunnen acteren.”De handelaren op Rijnsburg die huren krijgen overigens een huurcompensatie.”

Financieel directeur van FloraHolland, Rens Buchwaldt, zei dat de aansluiting voor alle betrokkenen op Rijnsburg goed is. „Dus ook voor de leden die hier aanvoeren. Er vindt tegenwoordig meer handel op een dag plaats en de transactiegrootte neemt af. We hebben een heel goede oplossing gevonden voor dit probleem voor kwekers en handel.”

Op Rijnsburg wordt jaarlijks meer dan €600 miljoen omgezet. Dagelijks zijn er over de Rijnsburgerweg 2000 vrachtwagenbewegingen naar en van de veiling. Bovendien zijn er 180 handelsbedrijven gevestigd. Bij veiling en handel werken 3000 mensen waarvan het merendeel met de auto naar het werk komt. Door de directe aansluiting van het Floraholland-complex op de A44 zullen er jaarlijks 15% minder verkeersbewegingen zijn op de Rijnsburgerweg. Het levert vracht- en personenauto’s bovendien een tijdswinst op van zes minuten.

Voor bewoners betekent het meer veiligheid en een betere bereikbaarheid. Bewoners hebben last van geluidsoverlast, fijnstof en trillingen.

Behalve FloraHolland en VGB werkten ook Rijkswaterstaat, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Hoogheemraadschap Rijnland mee aan het project.