Havenwarmte voor Westlandse glastuinbouw lijkt kansrijk

De levering van restwarmte met een temperatuur van circa 90ºC uit de Rotterdamse haven aan de Westlandse glastuinbouw via een nieuw aan te leggen warmtenet lijkt kansrijk. Een dergelijk project zou € 250 miljoen kosten.

Dat is een van de conclusies uit de 14 oktober verschenen haalbaarheidsstudie ’Warmtewisselaar Mainport-Greenport’, uitgevoerd door adviesbureau Bloc en ingenieursbureau Grontmij.

De onderzoekers hebben gekeken naar een warmtenetwerk – gesproken wordt van ’Warmtewisselaar’ – dat vanaf 2018 operationeel kan zijn en vanuit Rotterdam via het Westland aansluit op Den Haag. Uit de studie blijkt dat een rendabele businesscase hiervoor mogelijk is.

Vraag en aanbod
Het warmteaanbod uit de haven bedraagt volgens de onderzoekers 450 tot 600 MW. In het Westland zal er in 2018 voor 700 MW aan warmtevraag aanwezig zijn. Daarmee lijken vraag en aanbod goed te matchen.

De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, in samenwerking met: LTO Noord Glaskracht, Stadsgewest Haaglanden, de gemeente Westland, het Warmtebedrijf Rotterdam en telersvereniging Prominent.