Heretikettering insecticiden breed geanalyseerd

LTO Nederland gaat samen met toelatingshouders en de NVWA de impact van de heretikettering insecticiden analyseren. De impactanalyse wordt deze maand afgerond.

De herziening van etiketten insecticiden is in volle gang en is naar verwachting eind 2013 gereed. De gevolgen druppelen nu al naar, omdat toelatingshouders hun dossiers al eerder bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hebben moeten inleveren. De coördinatoren effectief middelenpakket waren al gestart de gewasbeschermingsknelpunten en het middelengebruik per teeltgroep te inventariseren om goed te kunnen reageren op de nieuwe etiketteksten.

NVWA en toelatinghouders
Nu hebben de toelatingshouders en de NVWA zich daarbij aangesloten. Zij voeren een gezamenlijke impactanalyse uit voor de insecticiden. Daaruit moet blijken of de zorgen die leven gerechtvaardigd zijn en onderbouwd kunnen worden. Ook wordt bekeken welke oplossingen nodig zijn. Dit zal overlegd worden met Ctgb en overheid. Tot nu toe verloopt dit overleg steeds constructief.