Het herstel dient zich aan

Hebt u ook genoten van de beelden van de Olympische Spelen? De Brazilianen zijn tevreden dat Brazilië zich goed heeft kunnen presenteren aan de wereld. De hoop is dat er meer toeristen op vakantie komen. Het land kan deze inkomsten goed gebruiken. En Brazilië heeft de toerist ook veel te bieden.

Brazilië komt langzaam uit de crisis, maar het tempo van herstel is erg langzaam. Het lijkt er op dat de economie in 2017 weer zo´n 1,5% gaat groeien. Het herstel verloopt langzamer en is zwakker dan bij vorige crisissen. Bedrijven en families zitten met schulden en de banken geven maar beperkt geld uit. De werkloosheid is opgelopen tot 10% en de groei van de werkloosheid is nog niet gestopt. Een sterk herstel wordt dan ook moeilijk. Bovendien groeit de wereldeconomie niet hard en dit belemmert het herstel van Brazilië. Brazilië is namelijk een grote leverancier van grondstoffen.

De omzet van Veiling Holambra groeit conform onze begroting 6%. De afgelopen twee maanden was het relatief koud in de nacht en veel gewassen liggen achter qua verwachte productie. De verwachting is dat de achterstand in aantallen in september wordt ingehaald. Het voorjaar dient zich hier aan. Hoewel de seizoenen hier minder merkbaar zijn dan in Europa, worden er wel degelijk voorjaarsacties gehouden. Kansen voor extra afzet dus.

Voor het jaar 2017 wordt nog een lastig jaar verwacht. Naast economische onzekerheden tellen hier de politieke onzekerheden. Maar zoals altijd levert een crisis ook kansen op. Tijdens een crisis kun je gemakkelijker een verschil maken met de concurrentie.

In september sluiten wij het project RFID af. In alle karren, bledden en meermalige fusten zit inmiddels een chip en vanaf september worden deze logistieke middelen dan in alle processen door deze chips gemeten. Naast een grote efficiency en betrouwbaarheid geeft dit ook de mogelijkheid om leden en klanten mee te laten delen in de mogelijkheden die RFID de keten biedt. Wat dat betreft is een ontwikkeling nooit af.

Een andere ontwikkeling is de digitalisering van de processen. Ook deze innovatie levert stap voor stap voordelen aan ketenpartijen af. Binnenkort willen we hier eens een goede informatiebijeenomst voor de leden voor houden. Het is onze taak de leden goed te informeren en te stimuleren om in deze ontwikkelingen mee te gaan. Ik was op een bijeenkomst van de OCESP, zeg maar de Nederlandse Coöperatieve Raad van de staat São Paulo. Een van de grote uitdagingen voor de 1161 coöperaties in onze staat is om als coöperaties te voorkomen dat het verschil tussen de organisatie van de coöperatie en de leden niet te groot wordt.

In september komen we ook met een nieuw bloemenfust. Deze geeft tot 20% betere belading. Voor een land met de afmetingen van Brazilië een belangrijke verbetering. We zijn er ook van overtuigd dat de implementatie van dit fust enorm goed ontvangen gaat worden.

Andere verbeteringen dienen zich aan. We zijn met mooie dingen bezig. Als het herstel van de economie daarbij komt dan gaan we weer naar de dubbele groeicijfers.

André van Kruijssen
Directeur Veiling Holambra, Brazilië