’Imago FloraHolland onder druk door leden/niet-ledenbeleid’

De teneur van het nieuwe leden-/ niet-ledenbeleid van Floraholland is dat het het imago van de veiling onder druk zet. Dat zegt de voorzitter van de Adviesraad Bloemen Jan Mantel.

Mantel doet de uitspraak in een Youtubefilmpje waarin hij ingaat op de vergadering van de adviesraden voor bloemen en planten op 16 april. Volgens Mantel wil de veiling uit kracht proberen om zoveel mogelijk aanvoerders lid te laten worden van de veiling. De indruk in onder meer Denemarken is echter dat FloraHolland vanuit macht aanvoerders probeert uit te sluiten.

De veiling wil in haar communicatie gaan benadrukken dat ze niet uit macht wil handelen. Mantel geeft verder aan dat de eerste resultaten van het nieuwe leden-/niet-ledenbeleid zijn dat een aantal contractzenders lid wordt en een aantal kiest voor afzet via andere kanalen. Dit laatste kost de veiling omzet.

De veiling merkt ook dat de accountmanagers extra werk hebben om contractzenders die geen lid willen worden te contacten. „Verschraling van het sortiment zien we niet”, zegt Mantel verder.

Tarievenstelsel
Tulpenbroeier Mantel geeft ook aan dat er op de vergadering is gesproken over het tarievenstelsel. „Er is een grote verscheidenheid aan meningen over de tarieven”, zegt Mantel. Bij een aantal groepen is er een grote onbalans tussen de kosten voor de veiling en de dienstverlening die ze krijgen. De grootste pijn zit bij Keniaanse rozenkwekers en tulpenbroeiers die zelf verpakken en aan de retail leveren.

Een werkgroep met André van Kester en Dirk Hogervorst van FloraHolland en zes leden van de adviesraden gaan zich over de tarieven buigen.

Zowel het nieuwe leden-/niet-ledenbeleid als de tarieven komen op een volgende vergadering van de adviesraden weer aan de orde.

Gewascommissies
Een ander belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam was de vraag of FloraHolland een rol kan spelen bij de inning van de gelden voor de gewascoöperaties. FloraHolland kan de inning van de gelden voor een gewascoöperatie organiseren. Maar kan de inning niet zoals bij de promotie algeheel geldend verklaren voor alle kwekers van een gewas. Daar is een statutenwijziging voor nodig.

Bekijk hier het filmpje