Innovatieprogramma Kas als Apotheek gestart

Wageningen UR Glastuinbouw en het Kenniscentrum Plantenstoffen zijn het innovatieprogramma Kas als Apotheek gestart. Ze hopen meerdere ketenpartners erbij te betrekken.

Kas als Apotheek is erop gericht inhoudsstoffen tot waarde te brengen uit zowel nieuwe als bestaande tuinbouwproducten. Te denken valt aan onder meer planten voor gezondheid en welbevinden, verrijkte planten ten behoeve van efficiëntere extractie van natuurlijke voedingsingrediënten, natuurlijke pesticiden en inhoudsstoffen voor toepassing in cosmetica, food en farmacie.

Afbeelding: Wageningen UR Glastuinbouw/Kenniscentrum Plantenstoffen