Invoering beoordelingsmethode emissies uit kassen mogelijk weer later

De invoering van de Greenhouse Emission Model (GEM), de nieuwe Europese beoordelingsmethodiek van emissies uit kassen zal door de overheid worden uitgesteld als de sector daar meer tijd voor nodig heeft. Dit staat in Kamerbrief van staatssecretaris Mansveld van IenM.

Het huidige model voor emissies uit kassen stelt dat 0,1% van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel in een kas terechtkomt in het oppervlaktewater. Het is bekend dat dit model de werkelijkheid onderschat. Vandaar de invoering van GEM. Bij dit model zullen de berekende emissies naar verwachting hoger liggen dan bij het huidige model, ondanks dat in het model enkele opties voor de zuivering van afvalstromen zijn ingebouwd.

Later, later, later
Het Ctgb kondigde half juli aan per 1 januari 2016 GEM te hanteren. Dit is recentelijk bijgesteld naar 1 maart 2016. Voor de overheid is deze datum ook niet heilig, staat in de Kamerbrief van Mansveld van 12 oktober. Ze onderzoekt gelet op Europese verplichtingen of de invoering van het nieuwe model is uit te stellen, in afwachting van validatie en doorontwikkeling. Hiervoor krijgt de sector de tijd, omdat onder meer uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat de uitkomsten van het model niet overeen stemmen met praktijkwaarnemingen en de beoordeling te streng is.

Het model wordt nu zo spoedig mogelijk gevalideerd aan de hand van enkele praktijksituaties. Het model wordt tevens in overleg met de sector doorontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met extra gebruiksvoorschriften als verplichte zuiveringsplicht of het treffen van maatregelen als langere wachttijd tussen toepassing en lozing. Verder zal rekening worden gehouden met praktijkmechanismen zoals afbraak.