Jonge Landbouwersregeling open na zomer 2015

Betrokken partijen hebben overeenstemming over de nieuwe voorwaarden voor de Jonge Landbouwersregeling. De eerste openstelling van de nieuwe Jonge Landbouwersregeling vindt na de zomer van 2015 plaats. Het budget van de gemiste openstelling van 2014 wordt verdeeld over de jaren 2015-2020.

Een belangrijke wijziging in de nieuwe Jonge Landbouwersregeling is dat de regeling niet langer alleen toegankelijk is voor boeren en tuinders na bedrijfsovername, maar ook voor leden in maatschap. Iedereen onder de 41 jaar met interesse voor overname van een agrarisch bedrijf komt in aanmerking, mits de subsidie niet eerder is verstrekt. De driejareneis is daarmee komen te vervallen. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft hier specifiek voor gepleit, zodat de subsidie zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige bedrijfsovername. Daarnaast wordt het eigen vermogen van de jonge boer mede bepalend voor het subsidiebedrag.

Verdere besluiten
Het akkoord betreft verder de volgende besluiten:
• In het geval de aanvrager in een samenwerking (bijvoorbeeld in maatschap of BV) onderneemt, is de uitbetaling van de subsidie evenredig aan het percentage eigen vermogen van de aanvrager in de samenwerking. NAJK heeft hier specifiek voor gepleit, zodat ook via deze weg het beperkte budget zo veel mogelijk wordt toegekend vlak voor of na volledige overname. De exacte invulling hiervan wordt op dit moment uitgewerkt.

• De minimaal aan te vragen hoeveelheid subsidie is € 10.000 en het maximum is € 20.000. Het minimum is ingesteld omdat anders de uitvoeringskosten per aanvraag te hoog worden en het maximum is ingesteld om met het beperkte budget toch een groter aandeel jonge agrariërs in aanmerking te laten komen.

• Er wordt nu door RVO gekeken of in gevallen wanneer er meerdere jonge agrariërs in één samenwerkingsverband zitten deze gezamenlijk een aanvraag kunnen doen om toch aan het minimumbedrag van € 10.000 te komen.

• De investeringen die in aanmerking komen voor de Jonge Landbouwersregeling komen gecategoriseerd op een investeringslijst te staan, waarbij de hoogst gerankte investeringen via een tendersysteem eerst in aanmerking komen.