Jonge Landbouwersregeling toch open per 1 december

    Van 1 december tot en met 16 januari 2017 gaat de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) open. Dit ondanks hevige kritiek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

    Volgens de jongerenorganisatie slaat de subsidieregeling niet goed aan bij de behoeften van jonge ondernemers. Te weinig investeringen komen in aanmerking en de voorwaarden werpen obstakels op. Ze had dan ook gehoopt op uitstel van deze nieuwe openstelling voor uitbreiding van de investeringsmogelijkheden en aanpassing van de voorwaarden.

    Tot 30% subsidie
    Alle provincies stellen JOLA gelijk open voor boeren tot 40 jaar die minder dan twee jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart en die een steun in de rug kunnen gebruiken bij de modernisering van hun bedrijf. Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Per provincie kan het subsidieplafond verschillen. Ook kan het zijn dat een provincie niet alle investeringen subsidiabel stelt.

    Bron: Vakblad voor de Bloemisterij