Kabinet draait gaskraan nog verder dicht

Het kabinet draait de gaskraan nog verder dicht. De gaswinning uit het Groningenveld wordt in het gasjaar 2015–2016 beperkt tot 27 miljard m3 gas, zo maakte minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op 18 december na afloop van de wekelijkse ministerraad bekend.

Het kabinet volgt daarmee de uitspraak die de Raad van State in november deed in een zaak die was aangespannen door Groningse overheden en een aantal particulieren. Vóór oktober 2016 neemt verantwoordelijk minister Henk Kamp van Economische Zaken een besluit over de gaswinning op de langere termijn.

Het kabinetsbesluit is mede gebaseerd op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Deze raadt in haar laatste advies sterke schommelingen in de gaswinning af, omdat die meer en mogelijk zwaardere aardbevingen zouden kunnen veroorzaken. Het advies is om een stabiel niveau van gaswinning vast te stellen. Daarom brengt het kabinet de gaswinning nu terug tot 27 miljard m3. Alleen als er sprake is van een koude winter is er ruimte voor meer productie.

Buitenlands gas
Kamp wil Nederland minder afhankelijk van aardgas gaan maken. Hij wijst daarbij onder meer op de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie. Daarmee kan vanaf 2020 meer gas uit het buitenland geschikt gemaakt worden voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven. „Er zal dan 5 tot 7 miljard m3 minder gas uit het Groningenveld nodig zijn om aan de leveringszekerheid te kunnen voldoen. Dat geeft de mogelijkheid om in 2020 de gaswinning uit Groningen te laten dalen naar een niveau tussen de 18 en 24 miljard m3”, aldus de bewindsman.

De afgelopen jaren werd de gaskraan in Groningen al steeds verder dichtgedraaid. In 2013 bedroeg de productie nog 54 miljard m3 gas, vorig jaar 42,5 miljard m3 en in 2015 ging het om 33 miljard m3 gas, een plafond dat nu dus is verlaagd naar 27 miljard m3.