Werkgevers: ’Kabinet legt goede basis voor nieuwe regeringsploeg’

Het demissionaire kabinet-Rutte II is op Prinsjesdag met een keurige begroting gekomen, die een goede basis vormt voor een nieuw kabinet. „Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen in mensen, infrastructuur en het ondernemingsklimaat kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen”, reageren werkgeversorganisaties LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke verklaring.

De aantrekkende economie is, volgens LTO-voorzitter Marc Calon, een belangrijke verdienste van het demissionaire kabinet. „Er is een stevig fundament gelegd voor de komende jaren. Voor land- en tuinbouw en de agribusiness is de internationale blik en een sterk en open Europa essentieel. Het kabinet moet wat ons betreft ook ambitieus zijn ten aanzien van de klimaatdoelen, voorwaarden scheppen voor een duurzaam voedselproductiesysteem en investeren in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie voor een duurzame en gewaardeerde agrarische sector. Boeren en tuinders hebben oplossingen voor een groot aantal maatschappelijke vraagstukken.”

LTO Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het een goede zaak dat het kabinet inmiddels is gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling waarvoor de ondernemersorganisaties zich ook al lange tijd hard maken. „Dankzij deze instelling kunnen we van een aanpak met subsidies naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie”, aldus de drie organisaties.

Zorgen over lastendruk
Wel maken ondernemers zich zorgen over de lastendruk in Nederland. Deze kabinetsperiode zijn de lasten voor burgers en ondernemers flink toegenomen, ondanks de €5 miljard lastenverlichting waarvoor de ondernemersorganisaties hebben gepleit. Als het beleid van aanhoudende lastenverzwaringen niet wijzigt, lopen de lasten tussen 2018-2021 volgens de drie organisaties met €8 miljard op voor burgers en bedrijven. „Juist in tijden dat burgers en ondernemers ruimte moeten krijgen om te kunnen investeren in de toekomst is dit fnuikend voor het vestigingsklimaat.”

Daarnaast vinden de drie ondernemersorganisaties het teleurstellend dat het kabinet op de valreep nog bezuinigt op de Innovatieprestatiecontracten waarvan met name het mkb profiteert. Ook wordt geen extra geld uitgetrokken, waardoor de subsidieregeling speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) versoberd moet worden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties