Kamer: ’Schultz moet collectieve waterzuivering via bestaand riool mogelijk maken’

De Tweede Kamer heeft op 22 november een motie aangenomen van Jaco Geurts (CDA) die minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M) oproept vóór 1 maart 2017 te melden hoe zij de juridische belemmeringen binnen de wetgeving wil wegnemen, zodat het bestaande rioolstelsel gebruikt kan worden voor het collectief zuiveren van afvalwater in de glastuinbouw.

Zuiveringsprojecten zoals AquaReUse in Bleiswijk en het centrale collectief rond afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland zetten als het ware een zuiveringsinstallatie tussen de bestaande riolering waarop tuinders hun afvalwater lozen en het bestaande riool waarin het gezuiverde afvalwater vervolgens weer wordt geloosd.

LTO Glaskracht Nederland is blij dat de motie is aangenomen. „De principiële vraag luidt: mag je als zuiveringscollectief de bestaande riolering gebruiken? Volgens I&M zou de huidige milieuwetgeving dat juridisch niet toestaan. In het hoofdlijnenakkoord – dat ook door het ministerie is ondertekend – is echter afgesproken dat er gebruik gemaakt mag worden van het bestaande stelsel van riolering. Nu de Kamer de motie-Geurts heeft aangenomen, is dat echter een papieren discussie geworden. De minister moet de motie gewoon uitvoeren en zorgen dat collectieven het bestaande riool mogen gebruiken”, aldus Daan van Empel, waterdeskundige bij de brancheorganisatie.

Unie van Waterschappen
Behalve LTO Glaskracht staat ook de Unie van Waterschappen achter de inhoud van de motie-Geurts. Dat is niet verwonderlijk omdat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard betrokken is bij AquaReUse in Bleiswijk. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van AWZI Nieuwe Waterweg en laat momenteel een businesscase opstellen voor het tegen betaling inzetten van de installatie voor zuivering van afvalwater uit de Westlandse glastuinbouw.

Komende vrijdag brengt Vakblad Bloemisterij een themanummer uit over waterzuivering. Mis ’m niet!