Kamp beperkt gaswinning tot 1 juli 2015

Minister Kamp (EZ) beperkt de gaswinning tot 1 juli 2015 tot 16,5 miljard m3. Dat maakt het mogelijk de winning in juli eventueel te verminderen tot het niveau van leveringszekerheid (35 miljard m3), mocht nieuw onderzoek daartoe aanleiding geven, zo heeft de bewindsman de Tweede Kamer op 9 februari laten weten.

Uitgaande van een koud voorjaar 2015 en een koude winter 2015/2016 is berekend dat het minimumniveau voor leveringszekerheid van de winning van Groningengas 35 miljard m3 is. Kamp laat de NAM in beeld brengen wat een mogelijke verdere verlaging van het plafond voor de gaswinning – dat voor heel 2015 oorspronkelijk op 39,4 miljard was vastgesteld – tot 35 miljard m3 zou betekenen voor het risico op aardbevingen en de gevolgen daarvan.

Verder is Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd het kabinet hierover uiterlijk 1 juni een nader advies te geven. Per 1 juli kan de minister dan een besluit nemen over het voor 2015 te hanteren niveau van de gaswinning. De minister probeert hiermee tegemoet te komen aan het verzoek van bestuurders en inwoners van de provincie Groningen om de gaswinning verder te beperken.

Meer gas importeren
Verder laat het kabinet SodM onderzoeken of een andere benadering van gaswinning mogelijk is op de langere termijn. Nu is nog het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk Groningengas wordt gewonnen, aangevuld met geïmporteerd gas. Alternatief kan zijn om zoveel mogelijk gas te importeren en dat aan te vullen met Groningengas. Over de risico’s voor de veiligheid en de consequenties van een grotere afhankelijkheid van gas uit het buitenland zal SodM eind dit jaar verslag uitbrengen. Kamp wil vervolgens nog vóór 1 januari 2016 een besluit nemen.