Kamp biedt garanties aan nieuwe financiers mkb

Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het mkb, kunnen sinds 30 oktober meedingen naar een nieuwe overheidsgarantie. Minister Kamp (EZ) roept hun in de Staatscourant op met concrete voorstellen voor verbreding en vergroting van het aanbod van mkb-financiering te komen.

Deze aanpak is volgens het ministerie van Economische Zaken (EZ) uniek, want tot nu toe gaf de overheid alleen garanties op de financiering die direct aan bedrijven werd verstrekt.

Kamp heeft voor de nieuwe garanties maximaal € 400 miljoen beschikbaar om daarmee meer én nieuwe vormen van krediet voor mkb’ers mogelijk te maken. Verwacht wordt dat de eerste financieringsvoorstellen al in 2015 tot resultaat leiden.

Grote behoefte
„Het mkb is de motor van de Nederlandse economie en onmisbaar voor het versterken van het voorzichtige economische herstel. Toch worden veel financieringsaanvragen van mkb’ers door banken afgewezen waardoor ze niet kunnen doorgroeien. Er is dan ook een grote behoefte aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor het mkb”, aldus de bewindsman.