Kamp versoepelt Garantstelling Landbouw voor geothermie

Voor tuinders die deelnemen aan een aardwarmtecluster en daarbij gebruik maken van de Garantstelling Landbouw, komt in de loop van dit jaar de voorwaarde te vervallen dat zij hoofdelijk aansprakelijk moeten zijn voor de totale schuld van het cluster. Deze versoepeling is een van de maatregelen om de financiering van geothermieprojecten te verbeteren, schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Individuele tuinders kunnen gebruik maken van de Garantstelling Landbouw voor een lening die overeenkomt met het energie-aandeel van hun bedrijf in een coöperatief aardwarmtebedrijf. De voorwaarde daarvoor is hoofdelijke aansprakelijkheid, waardoor de ondernemer kan worden aangesproken voor de totale schuld. „In de praktijk leidt dit tot een financieringsbelemmering”, aldus Kamp. In de loop van dit jaar gaat de minister de Garantstelling Landbouw op een groot aantal punten harmoniseren met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Daarbij wordt onder andere de hoofdelijke aansprakelijkheid ingeperkt.

Waarborgfonds
De bewindsman kondigt verder aan de komende maanden te zullen onderzoeken welke technische tegenvallers in de exploitatiefase nog kunnen optreden en hoe het risico op dat punt kan worden verkleind. Daarbij zal Kamp ook de lopende gesprekken over een door de sector zelf in te stellen waarborgfonds voor financiële tegenvallers meenemen.

Tevens bekijkt hij in hoeverre Energie Beheer Nederland (EBN) een rol kan spelen bij de stimulering van aardwarmteprojecten. Staatsbedrijf EBN mag nu enkel deelnemen in olie- en gaswinningen in Nederland. Bij het bedrijf zit veel kennis over de Nederlandse ondergrond en boortechnieken.

Garantieregeling RNES
Verder gaat Kamp de komende maanden na of hij de Regeling Nationale EZ-subsidies (RNES), een garantieregeling voor geothermieprojecten, gaat verlengen of niet. De huidige regeling, waarvoor € 93 miljoen beschikbaar is, loopt tot 31 maart 2016. Kamp wil nut en noodzaak van voortzetting van de RNES en de exacte vormgeving daarvan onder de loep nemen.