Kamp wil hogere boetes voor kartelvorming

Op overtreding van de Mededingingswet komt een hogere boete te staan. Voor kartelvorming gaat de maximumboete omhoog van 10% van de jaaromzet naar 10% van de omzet over de jaren van overtreding. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de maatregel wil Kamp de afschrikkende werking van kartelboetes vergroten en voorkomen dat langdurende overtredingen van het kartelverbod relatief minder zwaar worden beboet dan kortdurende. Ook wil de minister de maximale boete bij herhaalde overtreding verdubbelen.

Niet afschrikwekkend genoeg
Uit onderzoek van het bureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) blijkt dat de huidige boetes onvoldoende afschrikken wanneer sprake is van kartelvorming of herhaalde overtredingen. Bij kartels kan bijvoorbeeld jarenlang sprake zijn van kunstmatig hogere prijzen, wat nadelig is voor consumenten.

De onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), die de hoogte van de boetes vaststelt, krijgt met de nieuwe voorstellen ruimere mogelijkheden om te beboeten. De maatregelen komen in een wetsvoorstel dat in het najaar van 2014 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.