Kandidaat Europarlement bezoekt Van den Berg Roses

Rozenteler Arie van den Berg kreeg woensdag 30 april bezoek van kandidaat Europarlementariër Wyno Zwanenburg. De VVD’er zegt zich te willen inzetten voor een gelijk speelveld voor boeren en tuinders in Europa.

Zwanenburg, gespecialiseerd in de agrarische sector, verwacht een gelijk speelveld met name te kunnen creëren door in te zetten op strengere handhaving en controle van de regels in andere landen. „Daar kan nog een slag gemaakt worden.” Hij erkent dat Nederland wel eens voor de muziek vooruit loopt als het gaat om de invoering en naleving van de regels uit Brussel.

„De trend is dat de sommige segmenten van de markt meer eisen stellen dan de overheid. Een ondernemer kan dan zelf kiezen om aan de spelregels van de retail of de groothandel te voldoen. Wat killing is, is een doorgeschoten regelgeving van de overheid en een markt die er niet voor betaalt. Daar gaan we in Nederland de bietenbrug mee op”, aldus Zwanenburg.

Van den Berg herkent voornoemde ontwikkeling. „In Nederland bepaalt de overheid wat ik spuit. In Kenia bepaalt de klant steeds meer wat ik spuit en die klant gaat verder dan de Nederlandse overheid.”

Zwanenburg vindt innovatie een van de sterke aspecten van de tuinbouw. „Daardoor kunnen we de concurrentie voor blijven. Ik ben niet tegen subsidie op innovatie, mits afgebakend in geld en tijd. Er heerst wel een mentaliteit dat men subsidie als iets vanzelfsprekends is gaan ervaren en adviseurs hebben een belang om hier voor de ondernemer achteraan te gaan.”

Hij wees er daarbij op dat landen als Duitsland en Frankrijk er een handje van hebben de eigen productie te beschermen en dat dat nadelig is voor Nederland. „Frankrijk en Duitsland jagen ook veel meer ongegeneerd hun eigenbelang na. Waarom doen wij dat niet? We moeten beter kijken hoe we Brussel kunnen gebruiken.”

De kandidaat-Europarlementariër toonde zich niet blij met het afschaffen van de productschappen. Hij verwacht dat als na een paar jaar de balans opgemaakt wordt dat de agrarische sector zonder schappen duurder uit is.

Zwanenburg is varkensboer in Odiliapeel (Brabant) en onder meer voormalig voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders. Hij is sinds de varkenspest bestuurlijk actief en staat nummer 12 op de VVD-lijst en hoopt via voorkeurstemmen in het Europees parlement te komen. Er zijn 26 Nederlandse zetels te verdelen. Door in te zetten op zijn specialisme en regionaal stemmen te trekken hoopt hij een zetel te bemachtigen.

De VVD’er bracht later die dag een bezoek aan Sion Orchids.

Zwanenburg (tweede van rechts) krijgt uitleg van Arie van den Berg (l) over de jonge aanplant van Avalanche+ Peach. Lokaal politicus Piet van Adrichem en Thijs van den Berg (r) luisteren.