Keniaanse kwekers kunnen uit met minder water

Uit een project van Green Farming en Keniaanse partners blijkt dat Keniaanse rozenkwekers flink kunnen besparen op het gebruik van water- en meststoffen en tegelijkertijd de productie kunnen verbeteren.

Deze resultaten komen naar voren uit een proef op een rozenkwekerij in Naivasha. Op de kwekerij is de teelt van roos in de grond vergeleken met de teelt op cocos.

In het substraat werd 65% minder water gebruikt, 20% meer stelen geproduceerd en 52% meer aan steelgewicht geproduceerd. Bovendien bracht het substraat meer stelen met de lengte 7 en 8 voort. De omzet op substraat was 28% hoger en er werd bespaard op messtoffen. Het is niet duidelijk wat de meerkosten van substraat zijn.

De resultaten van het project werden vorige week gepresenteerd op de Naivasha Horticultural Fair in Kenia.

Het project dat nu een jaar loopt moet de Keniaanse kwekers een voorbeeld stellen hoe ze duurzaam en efficiënt met water kunnen omgaan.

Green Farming is een programma voor Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers die actief zijn in de export van goederen, diensten, kennis en advisering op de Ethiopische en Keniaanse markt.