Ketenpartners willen betere regie op verduurzamen sierteelt

LTO Glaskracht, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) en Royal FloraHolland hebben het Platform Duurzame Sierteelt opgericht. Doel van het platform is om als ketenpartners effectiever samen te werken bij het verder verduurzamen van de sierteeltsector.

De initiatiefnemers voelen al langer de behoefte om rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen nauwer samen te werken en beter inzicht te geven in de mate van duurzaamheid die de sector nastreeft en realiseert. Kennis- en overheidsinstellingen, certificerings- en maatschappelijke organisaties worden nadrukkelijk uitgenodigd zich bij het platform aan te sluiten. Het gaat om alle sierteeltproducten die in en via Nederland worden verhandeld.

Partijen binnen het platform moeten gezamenlijk en door de keten heen vraagstukken oppakken en helpen oplossen die het imago van de producten en de reputatie van de sector bedreigen. Vraagstukken als verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vergroening van energie, gebruik van transport- en verpakkingsmateriaal en sociale omstandigheden in de teelt moeten effectiever worden aangepakt en transparanter over worden gecommuniceerd. Alleen dan is verder te bouwen aan het duurzame imago van de sector en haar producten bij consumenten.