Klopjacht illegaal BN3 duurt voort

Op 4 september hebben inspecteurs van de NVWA 720 kilo BN3 aangetroffen in gebouwen en kantoren. Eigenaren van de panden zouden het illegale gewasbeschermingsmiddel hebben verkocht aan Franse rozentelers.

De handel en het gebruik van BN3 houdt NVWA behoorlijk bezig. In 2010 kwam al eens aan het licht dat het aan 50 Nederlandse agrariërs is geleverd, waarvan het merendeel rozentelers. De verboden insecticide wordt ingezet tegen spint. Daarna zijn andere rozentelers tegen de lamp gelopen. Eerder deze week nog twee snijrozentelers in de Noordoostpolder. Tegen hen loopt een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, het gebruik van verboden gewasbeschermingsmiddelen en het op de verkeerde manier toepassen van gewasbestrijdingsmiddelen.

Exacte cijfers onbekend
Hoeveel rozentelers exact tegen de lamp zijn gelopen, is niet bekend. De resultaten van de laatste twee intensieve rozencontroles (2011/2012 en 2012/2013) zijn door de NVWA nog steeds niet openbaar gemaakt.