Komkommertijd

De zomer houdt in Ontario nog steeds aan. De vooruitzichten voor het weer zijn voor de komende twee weken tussen 24 en 28°C, met dagelijks negen tot twaalf uur zon. Nu is dit een uitzonderlijke zomer en de tweede zomer met constante hoge temperaturen vanaf 24 mei die we in 17 jaar hebben meegemaakt. Het landklimaat zorgt hier voor echte zomers en echte winters.

Natuurlijk heeft het weer ook effect op de planten in de kas. Een van de gevolgen van de aanhoudende hoge temperaturen is dat we sinds 15 juli een aantasting van spint in hibiscus hebben. Gelukkig waren we er snel bij en konden we Phytoseiulus persimilis uitzetten. Die hebben de spint goed onder controle gehouden.

De planten zijn nog steeds mooi groen, hoewel het aan de onderzijde van het blad krioelt van het leven. Nu vraagt dat ‘natuurlijke’ constant aandacht. Binnenkort start de stekproductie weer. Dan snijden we het gewas weer stapsgewijs terug. Voordat we steken, dopen we de stekken in alcohol en zeep, zodat ze schoon op het stekbed komen. Zo verwachten we dat de spintaantasting weer volledig onder controle komt.

Het andere insect dat op dit moment aandacht nodig heeft is echinotrips. Deze trips komt uit de buitengewassen. Hiervoor is geen echte biologische bestrijding effectief. We hebben Orius insidiosus uitgezet en zullen in de gaten houden of dit voldoende effect heeft. Om de Bemisia witte vlieg eronder te houden gebruiken we Amblyseius swirskii met goed resultaat. Zodoende is in deze warme zomer een groot aantal insecten voor ons aan het werk.

De bromelia’s vragen wat dat betreft minder aandacht. Er zijn weinig ziekten en plagen. De verkoop verloopt rustig met dagelijkse bestellingen of klokverkoop. Op die manier zijn Clen en ik deze zomer in de ochtend aan het werk en genieten we in de middag van de komkommertijd. En tegen de avond stappen we regelmatig even op de fiets. Bij ons om de hoek is sinds eind vorig jaar de New Limburg micro brewery geopend. Daar genieten we op het terras van hun bijzonder lekkere assortiment Belgische bieren.

Angelle van Kleef
Potplantenkweker, Ontario Canada