‘Krom octrooirecht raakt hele sierteeltsector’

Aad van der Knaap, algemeen directeur KP Holland, stelt dat toepassing van het octrooirecht een van de grootste bedreigingen vormt voor een gezonde toekomst van de sector:

„Het gaat mis als het octrooirecht, dat oorspronkelijk voor de technische sector is opgezet, ingezet mag worden in onze sector. Onze groene sector, die werkt met natuurlijke genen, die al eeuwenlang vrij voorkomen en waar elke veredelaar mee aan het werk is. De huidige nieuwe realiteit is dat we binnenkort overspoeld zullen worden door een stortvloed van octrooien op genetische eigenschappen en zelfs op verschijningsvormen.” aldus van der Knaap.

De gevolgen zijn volgens de algemeen directeur dat de kleine veredelaar geconfronteerd wordt met extra licenties aan octrooihouders. Daarnaast zal het veredelaars verboden worden om met de beschermde genetica aan de gang te gaan binnen hun eigen veredeling.

„Beide ontwikkelingen zullen zorgen voor een kaalslag in de veredelingswereld, voor kostenverhogingen voor de kweker en een enorme rem op de innovatie van uitgangsmateriaal.’’, aldus Aad van der Knaap.

Er is volgens Aad van der Knaap nog een kans: „Het begint met het inzien van ons gezamenlijk belang. Als we ons als sector massaal laten horen, dan zal ook de politiek in actie moeten komen. Ik spreek de wens uit dat we vandaag met elkaar beginnen om iets in beweging zetten om deze kromme situatie weer recht te zetten. Met elkaar iets in gang zetten om toch te kunnen zorgen voor een sterke, gezonde en innovatieve sierteeltsector in Nederland, ook in 2025.”

Van der Knaap hield zijn pleidooi tegen het octrooirecht in de sierteelt gisteren op het congres ‘Sierteelt in beweging’ van Blooming The Future in Breukelen, georganiseerd door Blooming Breeders.