LLTB en Arvalis introduceren bedrijfsscan voor tuinbouw

De LLTB en adviesbureau Arvalis komen met een bedrijfsscan voor Limburgse ondernemers in de open en bedekte teelten, de fruit- en boomteelt. De scan bestaat uit persoonlijke adviesgesprekken, een analyse en een rapport.

De ’Scan Ondernemersperspectief met Toekomst’ is onderdeel van de onlangs door de provincie Limburg gelanceerde Tuinbouwversnellingsagenda.

Persoonlijk gesprek
Telers die gebruik willen maken van de scan krijgen allereerst een persoonlijk gesprek over hun ambities, motivatie, strategie, blik naar buiten, gemaakte keuzes en toekomstverwachtingen. Daarna volgt een analyse van de bedrijfscijfers, de ontwikkeling van het bedrijf in relatie tot het bedrijfsplan en van de sterkten en zwakten.

In een tweede persoonlijk gesprek komen de ontwikkelrichtingen van het bedrijf aan bod, passend bij de ambities, ondernemerschapskeuzes en toekomstverwachtingen, de financiële situatie en mogelijkheden in de markt. Ten slotte worden de gesprekken en de ontwikkelrichtingen in een adviesrapport vastgelegd.