LTO Glaskracht bezorgd over inperking beroepsmogelijkheid ACM-besluiten

Het plan van minister Kamp (EZ) voor inperking van de mogelijkheid om besluiten van toezichthouder ACM op het gebied van onder meer energietarieven, bij de rechter aan te vechten, stuit op grote weerstand bij veertien organisaties, waaronder LTO Glaskracht Nederland.

In een brandbrief schrijven de organisaties dat de voorgenomen beperking in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen en een volledige uitholling zou betekenen van de rechtsbescherming. „Het is onwenselijk dat een toezichthouder besluiten kan nemen zonder controle van de rechterlijke macht.” Bovendien druist het plan volgens hen in tegen Brusselse regelgeving.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) wil de huidige Elektriciteitswet en Gaswet samenvoegen. Uit het concept-plan daarvoor blijkt dat hij daarbij ook de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen besluiten die door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn genomen – zoals besluiten over de hoogte van nettarieven – wil inperken. Belanghebbende organisaties – bijvoorbeeld LTO Glaskracht Nederland, maar ook de Consumentenbond – kunnen zo’n besluit daardoor niet langer bij de rechter aanvechten.

Verkeerde vooronderstellingen
De minister gaat volgens de organisaties uit van verkeerde vooronderstellingen. Zo denkt Kamp met de maatregel de rechterlijke macht en de ACM te ontlasten door de rechtsgang naar de bestuursrechter te beperken. Maar volgens de veertien organisaties kan men ook naar de burgerlijke rechter stappen.