LTO Glaskracht en DLV houden enquête over aaltjesproblematiek

LTO Glaskracht Nederland en DLV Plant willen via een online enquête in kaart brengen hoeveel bloemisterijbedrijven met aaltjes kampen. Jaarlijks stijgt het aantal bedrijven met aaltjesproblemen geleidelijk, maar exacte gegevens over omvang en aard van de problemen ontbreken tot nu toe.

Ook in andere teelten dan de bloementeelt, is volgens LTO Glaskracht en DLV sprake van toenemende aaltjesproblemen. Daarbij is soms onduidelijk of het om wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne-typen) of wortellesieaaltjes (Pratylenchus-typen) gaat.

De bestrijding van (wortelknobbel)aaltjes is niet eenvoudig. Volgens de twee organisaties lijkt bedrijfshygiëne in elk geval een zeer belangrijk punt te zijn.

Concrete adviezen
Met de uitkomsten van de enquête hopen LTO Glaskracht en DLV een beeld te krijgen van de omvang en aard van het probleem, zodat vervolgens tot een aanpak en concrete adviezen kan worden gekomen. Het invullen van de online enquête kost ongeveer tien minuten en dient vóór 15 mei te gebeuren.