LTO Glaskracht Nederland en telersvereniging TTO gaan samenwerken

LTO Glaskracht Nederland en telersvereniging TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) gaan strategisch samenwerken. Daartoe is vrijdag 28 februari een overeenkomst getekend.

TTO telt vijftig leden en richt zich als telersvereniging op het stimuleren en ondersteunen van innovatieprojecten die (teelt)technische vernieuwingen op het oog hebben. Voor LTO Glaskracht Nederland bestaat de meerwaarde van de samenwerking met TTO eruit dat de bij LTO Glaskracht Nederland aangesloten telers voortaan een beroep kunnen doen op de expertise van TTO. Heeft een teler een nieuw initiatief of idee, dan kan TTO adviezen geven over de haalbaarheid daarvan en het innovatietraject begeleiden.

Voor TTO betekent het nauwer aansluiten bij het ondernemersnetwerk van LTO Glaskracht Nederland dat innovatie-initiatieven makkelijker kunnen worden meegenomen in beleid en lobby. Er is aansluiting mogelijk bij innovatieprogramma’s, maar ook bij het topsectorenbeleid.

Productschap Tuinbouw
De krachtenbundeling van LTO Glaskracht Nederland en TTO moet volgens beide organisaties worden gezien tegen de achtergrond van het beëindigen van de activiteiten van het Productschap Tuinbouw. Die ontwikkeling maakt volgens hen een nauwere samenwerking in het tuinbouwcluster steeds noodzakelijker.