LTO Glaskracht Nederland officieel van start

LTO Glaskracht Nederland is per 1 januari 2014 officieel van start gegaan. Het samenwerkingsverband van de drie ledenorganisaties LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB is opgezet om de landelijke glastuinbouwactiviteiten op het terrein van belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie vanuit een ledennetwerk krachtig en efficiënt vorm te geven.

De organisatie gaat op 8 januari van start met een nieuw logo en een tijdelijke website (www.ltoglaskrachtnederland.nl) waarin nog wordt doorverwezen naar de al bestaande websites. In de loop van het eerste kwartaal van 2014 zal de nieuwe website worden gelanceerd.

Het nieuwe collectief bundelt lobby, innovatieprogramma’s en kennisontwikkeling ten behoeve van de landelijke zaken. De koppeling van innovatieprogramma’s aan gewasonderzoek biedt volgens de organisatie extra mogelijkheden om financiering te krijgen via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.