LTO Glaskracht roept telers op knellende milieuregels te melden

LTO Glaskracht Nederland roept glastuinders op knellende milieuregels bij haar te melden. De organisatie bundelt ze en stuurt ze door naar het ministerie van I&M. Het mailen van knelpunten is tot uiterlijk 29 mei mogelijk.

De inventarisatie van knellende milieuregels heeft te maken met de nieuwe Omgevingswet die het kabinet in 2018 in werking wil laten treden. In deze wet zullen allerlei bestaande wetten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening worden samengevoegd.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) grijpt die gelegenheid tevens aan om de milieuwet- en regelgeving te verbeteren. In dat kader krijgen sectoren gelegenheid knelpunten bij het ministerie aan te leveren, zodat I&M daarvoor een oplossing kan bedenken.

Onduidelijkheden
Knelpunten kunnen bijvoorbeeld onduidelijkheden in de wetgeving betreffen, zoals situaties waarin een handhaver een voorschrift anders uitlegt dan een ondernemer had verwacht. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld onwerkbare voorschriften, waarbij de voorgeschreven maatregel niet uitvoerbaar is op het bedrijf.