LTO Glaskracht start gebruikersgroep voor telers met WKO

LTO Glaskracht Nederland gaat een groep opstarten waarin telers met een warmte-koudeopslag (WKO) hun gebruikservaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Het initiatief vindt plaats in het kader van het programma Kas als Energiebron, zo meldt de organisatie op www.energiek2020.nu.

Via de WKO-gebruikersgroep zullen telers vier keer per jaar bij elkaar komen om de prestaties van hun installatie onderling te vergelijken. Ook kunnen maatregelen ter verbetering van de WKO’s met elkaar worden besproken.

Bespreekpunten
Bespreekpunten kunnen zijn:

  • onderhoud en onderhoudskosten;
  • systemen voor monitoring, besturing en uitwisseling van data met klimaatcomputers;
  • efficiënt gebruik van warmtepompen (praktisch en bedrijfseconomisch);
  • bereiken van balans in energie en volume (warmte- en of koude-overschot) en maatregelen ter verbetering;
  • innovatieve methoden om restwarmte te winnen, op te slaan, te benutten (oppervlaktewater, koelcellen, rookgassen, etc.) en om ermee de balans te herstellen bij warmtetekort;
  • relatie met de overheid (regelgeving, monitoring, en vergunningen);
  • onderzoeken van de mogelijkheden van hoge(re) temperatuuropslag.

Aanmelden kan bij Aat Dijkshoorn, adijkshoorn@ltoglaskracht.nl, telefoon (010) 800 84 35 of (06) 81 61 36 17.