LTO Noord Glaskracht pleit voor behoud teeltareaal Zuid-Holland

LTO Noord Glaskracht vindt dat de provincie Zuid-Holland in haar nieuwe provinciale structuurvisie moet uitgaan van het behoud van teeltareaal voor de glastuinbouw. Het toestaan van greenportgerelateerde bedrijven in de greenport Westland-Oostland is daarom uit den boze, zo betoogde de organisatie op 23 mei tijdens een hoorzitting van de Staten.

Met het toestaan van greenportgerelateerde bedrijven in Westland-Oostland komt het voor de glastuinbouw beschikbare teeltareaal in dit gebied onder druk te staan, zo stelt voorzitter Koos Hoogendoorn van LTO Noord Glaskracht Zuid-Holland. „Bovendien maakt dit herstructurering in de toekomst veel moeilijker.”

Op bedrijventerreinen in de omgeving liggen, volgens Hoogendoorn, nog veel kantorenlocaties leeg. Voor bestaande aanverwante greenportgerelateerde bedrijven die zich nu in de glastuinbouwgebieden bevinden en die niet verplaatst kunnen worden, maar die wel willen uitbreiden, kan volgens hem per geval een passend besluit genomen worden.

LTO Noord Glaskracht vindt verder dat de provincie snel iets moet doen aan het achterblijven van de glasvezelstructuur in de buitengebieden.

Ruimere definitie
De organisatie is blij met de ruimere definitie voor glastuinbouw en met het feit dat duurzame tuinbouwgebieden in de structuurvisie apart zijn bestemd. „We vinden het een goede zaak dat bestaande ondernemers in deze gebieden daardoor meer ruimte krijgen om, naast het telen van glastuinbouwproducten, ook in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen zoals: huisverkoop, het realiseren van kleinverpakkingen op één centrale locatie en het aanbieden van samengestelde productpakketten.”