LTO Noord: ’Glastuinbouw in Eemshaven beter onderbouwen’

De LTO Noord afdeling Het Hogeland zet zich in voor behoud van akkerbouw rondom de Eemshaven en pleit bij de gemeente en provincie om af te zien van de geplande glastuinbouw in het Eemshavengebied.

LTO verzoekt de gemeente om het bestemmingsplan glastuinbouw niet in een planologische procedure te brengen. Belangrijkste argument hiervoor is het feit dat er volgens LTO Noord geen goede onderbouwing mogelijk is van de economische haalbaarheid van het plan. Voor een goede ruimtelijke ordening dient de gemeente – met het oog op de gevestigde rechten en belangen – aannemelijk te maken dat een plan binnen een periode van 10 jaar wordt gerealiseerd en het bestaande gebruik wordt beëindigd.

De geplande glastuinbouw ligt in een gebied dat geschikt is voor windturbines en mogelijke aanvliegroute is van een Heliport. Daarnaast is het gebied minder geschikt voor glastuinbouw omdat de lichtopbrengst lager is, de benodigde kennis en logistiek er ontbreekt en belangrijke toeleveranciers te ver van het gebied zitten. LTO stelt verder dat de grond in dit gebied zich uitstekend leent voor de huidige teelt van akkerbouwgewassen en vindt het daarom niet gewenst om dit op te geven voor glastuinbouw.