LTO pleit voor eenduidige regeling legeskosten

De legeskosten die gemeenten bij agrarische ondernemers in rekening brengen, lopen enorm uiteen. Daarom is het hoogste tijd voor een aangepaste regeling, zodat in alle gemeenten dezelfde opbouw voor legeskosten geldt. Daarbij is tevens een onderbouwing nodig van de berekende kosten.

Deze oproep doet LTO Nederland naar aanleiding van een korte rondgang langs een aantal gemeenten. LTO verzoekt de Tweede Kamer om bij de behandeling van de Omgevingswet, komende maandag in het parlement, te pleiten voor een eenduidige regeling voor legeskosten.

Gemeenten berekenen legeskosten voor hun dienstverlening aan inwoners en bedrijven. In de praktijk blijkt echter dat de onderliggende systemen voor de berekening van deze kosten niet transparant zijn. Bovendien zijn de verschillen in leges per gemeente enorm groot. ,,Aan deze willekeur en verschillende behandeling van ondernemers moet een einde komen”, zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening.

Grote verschillen
Schenk is van mening dat boeren en tuinders met uitbreidingsplannen behoren te weten waar ze aan toe zijn: ,,Zo valt op dit moment niet te controleren waaruit de legeskosten voor een omgevingsvergunning zijn opgebouwd.” Hij wijst op de grote verschillen per gemeente. In Zoetermeer kost het gemiddeld zo’n 9.890 euro om een vergunning voor wijziging van het bestemmingsplan aan te vragen, in Noordwijk is dat 310 euro bij een bouwsom van 50.000 euro.

Gemeenten kunnen niet uitleggen waarom zo’n vergunning in de ene gemeente veel duurder is dan in de andere. LTO vindt dat daar verandering in moet komen en pleit voor een eenduidige regeling, waarbij alle gemeente dezelfde methodiek hanteren.

Daarnaast signaleert LTO Nederland dat in sommige gemeentes ook nog eens advies- en onderzoekskosten in rekening worden gebracht omdat een adviesbureau wordt ingeschakeld voor de beoordeling van de groeiplannen van de agrarische bedrijven. ,,In de meeste gevallen heeft de ondernemer zelf ook al een adviesbureau ingeschakeld. Per saldo leidt dit tot dubbele kosten, die op het bordje van de ondernemer komen. Daar moet een einde aan komen”, aldus Schenk. ,,Legeskosten worden berekend omdat gemeenten bedrijven faciliteren bij verdere ontwikkeling. De huidige situatie leidt er toe, dat de ontwikkeling van bedrijven eerder wordt afgeremd. Dit kan nooit de bedoeling zijn.”