LTO pleit voor uitstel verzilting Volkerak-Zoommeer

LTO Nederland roept de Tweede Kamer op minister Schultz van Infrastructuur en Milieu over te halen haar besluit om het Volkerak-Zoommeer te verzilten, uit te stellen. De organisatie vreest dat de maatregel negatieve gevolgen heeft voor de totale zoetwatervoorziening in Nederland.

Vorige week maakte Schultz bekend het Volkerak-Zoommeer te willen verzilten. Het nu nog zoete meer kampt met vertroebeling, te hoge concentraties voedingsstoffen en blauwalg. De recente komst van een exotische mosselsoort heeft die overlast doen afnemen, maar de minister is er niet gerust op dat dit een blijvende en betrouwbare oplossing is.

Brielse Meer
Het Volkerak-Zoommeer staat in verbinding met het Brielse Meer waaruit het Westland in droge tijden zoetwater krijgt. Schultz heeft de regio verzekerd dat bij verzilting van het Volkerak-Zoommeer de zoetwatervoorziening van de omliggende regio gegarandeerd blijft. LTO heeft daar zijn twijfels over en pleit voor een snelle stresstest om na te gaan of de zoetwatervoorziening van het hoofdwatersysteem bestand is tegen het verlies van de zoetwaterbuffer in het Volkerak-Zoommeer, zonder dat er een extra voorziening komt tegen de binnendringende zouttong in de Nieuwe Waterweg.

Volgens LTO heeft Schultz de Tweede Kamer eerder dit jaar beloofd met zo’n stresstest komen. „Maar blijkbaar is de minister van gedachten veranderd. Dat baart ons zorgen en daarom doen wij een oproep aan de Tweede Kamer om te pleiten voor de al eerder toegezegde stresstest”, aldus Siem Jan Schenk, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening bij LTO.

Steeds meer droogte
LTO verwacht dat er steeds meer droogte zal zijn als gevolg van klimaatveranderingen. Daardoor treedt volgens de organisatie gemakkelijk verzilting van het oppervlaktewater op, wat een groot probleem voor de land- en tuinbouw is als de zoetwatervoorziening niet langer gegarandeerd kan worden. LTO wil dat voorkomen en heeft hiervoor een pakket aan maatregelen in gedachten.