LTO start actie ’Stap eens wat vaker in onze laarzen’

’Stap eens wat vaker in onze laarzen’ is de naam van een ludieke, landelijke actie die LTO Nederland op 17 mei is gestart. De actie is er in eerste instantie op gericht politici – maar later dit jaar ook burgers – uit te nodigen op boeren- en tuindersbedrijven.

Achterliggende gedachte is dat ambtenaren en politici in Den Haag dan met eigen ogen kunnen zien hoe het er in de agrarische praktijk aan toe gaat. Volgens LTO zijn er de afgelopen maanden namelijk meerdere politieke besluiten genomen waarbij onvoldoende is gekeken naar de gevolgen voor agrarische bedrijven.

Met het uitnodigen van burgers later dit jaar hoopt de organisatie meer begrip te kweken voor de sector en een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

De actie bestaat tot eind juni uit de volgende onderdelen:

  • Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben op 17 mei via het ledenblad Nieuwe Oogst een kaart gekregen waarmee zij staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) kunnen uitnodigen voor een gesprek op hun bedrijf over onderwerpen die zij als knelpunten ervaren. LTO Nederland verzamelt deze kaarten en zal ze eind juni aan de bewindsvrouw overhandigen.
  • Leden wordt gevraagd een selfie te maken waarop ze met hun bedrijfslaarzen te zien zijn. De foto wordt getwitterd met de hastag #laarzen.
  • Aan het eind van de actie voor de politiek, in juni, organiseert LTO een stage/masterclass voor de ambtenaren van EZ. Leden die hun bedrijf hiervoor willen openstellen, kunnen mailen naar: communicatie@ltonoord.nl.