LTO streeft naar gezamenlijke aanpak boycot Rusland

LTO Nederland onderneemt concrete acties om samen met ketenpartijen en andere belangenbehartigers te onderzoeken op welke manier de gevolgen van de Russische boycot voor Nederlandse boeren en tuinders opgevangen kunnen worden.

„Maandag hebben we een overleg met VNO/NCW en MKB Nederland om als gezamenlijke ketenpartijen een gemeenschappelijke aanpak af te spreken”, laat voorzitter Albert Jan Maat weten. „Doel van het overleg is om afspraken te maken om te voorkomen dat prijzen enorm gaan dalen.”

„Het stabiliseren van de marktprijs is één doel van LTO. Komende week sluit LTO aan bij overleg in Brussel om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor compensatie van boeren. Dat is ons tweede streven”, zegt Maat.

„De gevolgen voor individuele ondernemers of voor specifieke regio’s zijn vooralsnog lastig in te schatten”, laat Maat weten. „Dat heeft te maken met de grilligheid van de markt en de wisselende dagprijzen. Daarnaast weten we niet welke ondernemers er handelsafspraken met Rusland hebben.”

LTO benadrukt dat ze achter het beleid van de Nederlandse regering staat, maar roept iedereen op solidair te zijn met de sector en er gezamenlijk de schouders onder te zetten. „Hierbij spelen ook onze mede-Nederlanders een belangrijke rol, lage prijzen lijken leuk, maar hebben verstrekkende gevolgen voor ondernemers. Door reële marktprijzen te blijven betalen voor onze producten houden we onze economie draaiende.”

Vandaag is de lijst met geboycotte producten bekend gemaakt en kan gesteld worden dat de gevolgen voor de land- en tuinbouw, zoals verwacht, groot zijn. Groente en fruit staan erop. Bloemen en planten niet. LTO Nederland riep eerder al het kabinet en de Europese Commissie op om gezamenlijk met de sector de gevolgen van de boycot op te vangen.