LTO verstevigt samenwerking in glastuinbouw

Onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland gaan LTO Noord Glaskracht, LTO Groeiservice, ZLTO en LLTB hun samenwerking vanaf 1 januari 2014 verstevigen. De vier organisaties willen zo efficiënter en krachtiger kunnen inspelen op de behoeftes van ondernemers in de glastuinbouw.

Deze week hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder een overeenkomst, waarin de vernieuwde samenwerking vorm krijgt.

„Bedoeling is dat er in Bleiswijk een nieuwe werkorganisatie komt, onder de naam LTO Glaskracht Nederland, die voor de aangesloten telers integraal en in gezamenlijkheid de landelijke activiteiten uitvoert op het gebied van sectorale belangenbehartiging, vaktechniek en innovatieprogramma’s”, aldus directeur Dick Hylkema van LTO Noord Glaskracht. De nieuwe werkorganisatie wordt versterkt met twee medewerkers van de ZLTO en LLTB.

Waar het gaat om innovatietaken zal LTO Glaskracht Nederland de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Plantgezondheid van het Productschap Tuinbouw overnemen.

Synergie
De verstevigde samenwerking tussen de vier organisaties moet volgens Hylkema leiden tot een krachtig, privaat ondernemersnetwerk. „We willen tot synergie komen waar het gaat om de landelijke sectorale belangenbehartiging, de vaktechniek en een aantal voormalige PT-innovatietaken. Die drie thema’s moeten elkaar waar mogelijk gaan versterken en aanvullen.”